Nevíte si s něčím rady?
Uživatel
Heslo

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Home > Novinky > Přeprava ADR: co by měl vědět odesílatel?

Přeprava ADR: co by měl vědět odesílatel?Datum konání:
7.7.2016

Přeprava nebezpečných látek, jako jsou hořlaviny, plyny, žíravé, toxické nebo samozápalné látky, je náročné pro obě strany. Přepravce musí mít proškolené řidiče, skladníky i dispečery, speciálně vybavené vozy a stará se o spoustu dalších věcí. Co všechno byste ale měli o ADR přepravě vědět vy jako odesílatelé? Níže najdete to nejdůležitější.

Správně vyplněné doklady

Jaké doklady musí být součástí zásilky? U podlimitního nebo omezeného množství potřebujete přepravní doklad. Praktické je, že v našem objednávkovém systému stačí, když označíte buňku ADR a vyplníte patřičné údaje – systém vás navede.

Do dokumentu je potřeba uvést: UN číslo s předřazeným „UN“, oficiální pojmenování, číslo vzoru bezpečnostní značky, obalovou skupinu, kód omezení průjezdu tunelem, počet a popis kusů, celkové množství každé položky, jméno a adresu odesilatele a příjemce zásilky.

U plného množství přikládáte ještě bezpečnostní list, který pro vás zpracuje váš bezpečnostní poradce (viz níže). Tento doklad obsahuje některé podrobnější informace o zásilce, např. jak by se náklad likvidoval v případě havárie. Pokud jde o pojištění, s tím také nebudete mít žádné starosti – vyřídíme ho za vás.

Obal podle předpisů

Zásilku balí odesílatel. Jak na to? Jestliže máte nebezpečné zboží zabalit správně, musíte znát přesný kód obalu. Ten se skládá z číslice, která určuje typ obalu a písmena, které stanoví materiál. Například: 3H znamená kanystr z plastu, 4D je bedna z překližky a třeba 5L pytel z textilní tkaniny. Kód obalu vyčtete buď z Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, nebo vám s ním poradíme (viz níže).

Za správné zabalení nese odpovědnost odesílatel, ale stejně tak i řidič, který zásilku přebírá. Musí totiž zkontrolovat, zda je adekvátně zabalená, zda obal není poškození a dobře těsní. Pokud zjistí nedostatky nebo pokud je zásilka označená jinak, než se uvádí v dokladech, nepřevezme ji.

Nevíte si rady? FOFR pomůže

Zvláště, pokud ADR látky neposíláte často, můžete mít ke své zásilce dotazy. Obraťte se na nás. Každé z našich středisek má totiž certifikovaného ADR poradce. Spojíme vás s konzultantem, který je ve vašem regionu, a ten vám s přepravou nebezpečného zboží poradí.