Nevíte si s něčím rady?
Uživatel
Heslo

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Home > O nás > GDPR

GDPR

Pravidla ochrany osobních údajů

1. Totožnost správce osobních údajů

1.1: Poskytovatel webového prostředí

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek, tj.:

Název/obchodní firma:

ANTEE s.r.o.

Sídlo:

Havlíčkova 1680/13, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00

Kontaktní údaj:

+420 224 916 202

1.2:  Uživatel webového prostředí

Webové stránky, které jste právě navštívili, slouží k prezentaci činnosti družstva:

obchodní firma:

RSC Logistics, logistické družstvo

Sídlo:

Masarykovo nábřeží 2018/10, Nové Město, Praha 2, PSČ: 120 00

IČ:

48151556

Kontaktní údaj:

+420 466 440 114

dále též „družstvo RSC“, v rámci přepravního systému FOFR

2. Kategorie osobních údajů

2.1: osobní údaje, které sami aktivně zadáte v prostředí našich webových stránek do kontaktních formulářů; správcem těchto osobních údajů je uživatel webového prostředí – viz bod 1.2 výše.

2.2: osobní údaje shromažďované poskytovatelem webového prostředí v zájmu zajištění síťové bezpečnosti, popř. pro technické či statistické účely (informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o čase zobrazení stránky, cookies, IP adresa); správcem těchto osobních údajů je poskytovatel webového prostředí – viz bod 1.1 výše.

3. Účely zpracování osobních údajů

Jestliže aktivně zadáte své osobní údaje do kontaktních formulářů (viz bod 2.1 výše), takto zadané osobní údaje přijmeme a nadále je zpracováváme výlučně k následujícím účelům:

 • vyřízení Vaší žádosti
 • zodpovězení Vašeho dotazu
 • splnění Vaší objednávky
 • zasílání obchodních sdělení v souladu s platnou právní úpravou.

Ostatní osobní údaje (viz bod 2.2 výše) jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím informačních systémů poskytovatele webového prostředí k následujícím účelům:

 • zajištění síťové bezpečnosti
 • technické účely
 • statistické účely
 • zajištění bezchybného provozu webových stránek.

Detailní informace o účelech zpracování osobních údajů podle bodu 2.2 lze získat u poskytovatele webového prostředí.

4. Právní tituly ke zpracování osobních údajů

Osobní údaje podle bodu 2.1 zpracováváme na základě následujících právních titulů:

 • Váš souhlas: vyjádřen svobodně a jednoznačně aktivním vyplněním osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů
 • plnění smlouvy: pokud se jedná o smlouvu mezi družstvem RSC (popř. mezi členem přepravního systému FOFR) a přímo Vámi
 • oprávněný zájem správce OÚ
 • oprávněný zájem jiné osoby, za kterou při pohybu na těchto webových stránkách vystupujete.

4.1: Oprávněný zájem správce OÚ:

 • zájem na zajištění kvalitní informovanosti osob, které návštěvou webových stránek projevily zájem o přepravní systém FOFR
 • zájem na zajištění kvalitní komunikace mezi družstvem RSC (resp. členy přepravního systému FOFR) a návštěvníky jeho webových stránek
 • zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se smluvními partnery družstva RSC (přepravního systému FOFR).

4.2: Oprávněný zájem jiné osoby:

 • pokud při návštěvě těchto webových stránek vystupujete za jinou osobu, má tato osoba oprávněný zájem na zajištění kvalitní informovanosti o přepravním systému FOFR
 • zájem na zajištění kvalitní komunikace s družstvem RSC (resp. členy přepravního systému FOFR)
 • zájem na zajištění kvalitního obchodního styku s družstvem RSC (resp. členy přepravního systému FOFR).

5. Práva subjektů osobních údajů:

 • právo na přístup k OÚ
 • právo na opravu OÚ
 • právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR
 • právo na omezení zpracování OÚ
 • právo vznést námitku proti zpracování OÚ
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ

6. Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje shromážděné podle bodu 2.1 slouží výlučně pro interní potřebu družstva RSC a členů přepravního systému FOFR, nejsou nikam dále předávány.

Informace o předávání osobních údajů shromážděných podle bodu 2.2 získáte u poskytovatele webového prostředí (viz bodu 1.1 výše).

7. Režim obchodních sdělení

Při zasílání obchodních sdělení postupujeme v plném souladu s platnou právní úpravou. Budete-li mít zájem vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, využijte k tomu kontaktní adresu uvedenou pod bodem 1.2 výše.

8. Soulad zpracování osobních údajů s platnou právní úpravou

RSC Logistics, logistické družstvo zpracovává osobní údaje v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy.