Nevíte si s něčím rady?
Uživatel
Heslo

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Home > Přeprava > Přeprava zásilek > Přeprava ADR

Přeprava ADR

Nebezpečné zboží lze charakterizovat jako věci, pro jejichž vlastnosti jako hořlavost, žíravost, výbušnost a další může být při přepravě ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 třídPřeprava ADR - bezpečnostní třídy

Třída 1 Výbušné látky a předměty
Třída 2.1 Plyny
Třída 2.2 Plyny nezápalné a nejedovaté
Třída 2.3 Plyny jedovaté
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky
Třída 6.2 Infekční látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty

Pozn.: Nepřepravujeme ADR zboží tříd 1 a 7.

Balení ADR zásilek

Každé středisko FOFR má k dispozici certifikovaného ADR poradce, který je v případě dotazu k dispozici. Středisko zajišťující svoz zásilky bude vyžadovat bezpečnostní list (dokumentaci) k přepravě nebezpečných látek. 

Dokumentace k přepravě aneb co vše potřebuji k přepravě ADR zásilky

Pro přepravu ADR zásilky budeme jako přepravce od vás požadovat tyto údaje:

  • Číslo UN.
  • Údaje podle ADR (třída, obalová skupina a kód klasifikace, jsou-li tyto informace pro tento případ vyžadovány).
  • Oficiální pojmenování podle ADR.
  • Čistá a hrubá hmotnost.
  • Podrobnosti o balení.

Pokud si s něčím nevíte rady, obraťte se na nejbližší středisko FOFR.

POZNÁMKA: I když vozidlo nevyžaduje při přepravě upevnění oranžových tabulek, je nutné informovat přepravce, popř. zaškrtnout „ADR“ v objednávce přepravy, jestliže přepravujete nebezpečné zboží s dokumentací. V případě, že je zásilka v nadlimitním stavu, musí být vozidlo označeno oranžovými tabulkami a odesilateli doporučujeme zkontrolovat i povinnou výbavu vozidla, protože je plně spoluzodpovědný, že náklad předává zodpovědné osobě.