Nevíte si s něčím rady?
Uživatel
Heslo

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Home > O nás > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky systému FOFR - Smlouva o přepravě

1 Definice zasilatelských služeb a základních používaných pojmů

  1. Zasilatelské služby - představují souhrn činností, které poskytuje zasilatel příkazci při přepravě kusových a balíkových zásilek. Zasílatel provádí tyto činnosti vlastním jménem, na základě objednávek (zasilatelských příkazů) příkazce a na jeho účet. Vztahy mezi zasílatelem a příkazcem upravuje zasilatelská smlouva uzavřená podle § 2471 a následně Občanského zákoníku v platném znění pro přepravu kusových a balíkových zásilek na území ČR a Slovenska. Tím, že příkazce podá zásilku k přepravě, zároveň vyslovuje souhlas s těmito VOP.
  2. Sběrná služba - je název pro rychlou přepravu kusových a balíkových zásilek. Jejím základem je svoz zásilek od různých odesílatelů ve sběrné oblasti do přepravního depa, kde dochází ke konsolidaci zásilek a následné přepravě na centrální překladiště. Poté jsou zásilky kontrolovány, tříděny dle oblastí doručení a následně doručeny konkrétnímu příjemci.
  3. Zasílatel – je společnost poskytující zasilatelské služby pro přepravu kusových zásilek v rámci přepravního systému FOFR, případně jiným způsobem.
  4. Příkazce – je osoba, se kterou má zasílatel uzavřenou zasilatelskou smlouvu.
  5. Odesílatel – je osoba uvedená na zásilce jako odesílatel; pokud uvedená není, rozumí se, že odesílatelem je příkazce.
  6. Příjemce nebo adresát – osoba (fyzická či právnická), která je na zásilce uvedená jako příjemce zásilky.
  7. Kusová zásilka – je zásilka, která splňuje parametry dle článku 3.1.1. až 3.1.5. těchto VOP.
  8. Nadrozměrná zásilka – je zásilka, která splňuje parametry dle článku 3.1.2. těchto VOP.
  9. Balíková zásilka – je zásilka, která splňuje parametry dle článku 3.1.3. těchto VOP.
  10. Paletová zásilka – je zásilka, která splňuje parametry dle článku 3.1.5. těchto VOP.
  11. Zasilatelský příkaz – rozumí se jím závazná objednávka, kterou vystavuje příkazce a předává ji zasílateli, a která obsahuje následující údaje: místo převzetí zásilky k přepravě, údaje o zásilce (počet kusů, obal, hmotnost, rozměry), označení příjemce zásilky, adresa dodání a telefonní kontaktu na oprávněného příjemce.
  12. Přepravní list - je jednotný tiskopis, jehož vyplněním se uzavírá přepravní smlouva, tj. smlouva o konkrétní činnosti v rámci zasílatelské smlouvy. Obsahuje údaje o příkazci, dopravci, zásilce a příjemci, potvrzení o doručení zásilky příjemci; u dobírkové platby variabilní symbol a číslo účtu příjemce hotovosti.
  13. Zásilka na dobírku - je taková zásilka, která je příjemci vydána oproti zaplacení hodnoty určené odesílatelem či příkazcem. Dobírkovou částku inkasuje pro příkazce osoba, která zásilku doručuje. Tuto částku pak zasílatel vyplatí příkazci na jeho účet. Garantovaná doba připsání částky na účet uvedený odesilatelem zásilky je sedm pracovních dní. Maximální výše hodnoty zásilky na dobírku je 100.000,- Kč.
  14. Zásilka na dobírku do Slovenské republiky - je taková zásilka, která je příjemci vydána oproti zaplacení hodnoty určené odesílatelem či příkazcem. Dobírkovou platbu inkasuje pro příkazce osoba, partnerského přepravního systému na Slovensku, která zásilku doručuje. Tuto částku pak zasilatel vyplatí příkazci na jeho účet. Garantovaná doba připsání částky na účet uvedený odesilatelem zásilky je čtrnáct pracovních dní. Maximální výše hodnoty zásilky na dobírku je 3.800 EUR. Pokud požaduje odesilatel zásilky v ČR úhradu na svůj EUR účet, je nutné uvést v objednávce přepravy číslo účtu IBAN a SWIFT kód BIC.
  15. Pojmy a definice používané v zasilatelských podmínkách mají stejný význam a jsou shodné s pojmy používanými v zasilatelské smlouvě a ceníku zasílatelských služeb.

2 Základní moduly přepravy

 • Modul „F“ (FOFR) – přeprava kusových zásilek, která je uskutečněna do 24 hodin. Při požadavku na doručení zásilky hydraulickým čelem se prodlužuje dodací lhůta do 48 hodin.
 • Modul „C“ (Economy) – přeprava kusových zásilek, která je uskutečněna do 72 hodin.
 • Modul „B“ (Balíková přeprava) – přeprava balíkových zásilek. Tyto zásilky se přepravují do 24 hodin.
 • Modul „P“ (Paletová přeprava) – přeprava paletových zásilek. Tyto zásilky se přepravují do 24 hodin. Při požadavku na doručení zásilky hydraulickým čelem se prodlužuje dodací lhůta do 48 hodin.
 • Modul „N“ ( Nadrozměrná zásilka) – v tomto přepravním modulu se doručují zásilky do 48 hodin
 • Modul „S“ (Slovensko) – v tomto modulu se doručují standardní zásilky do Slovenské republiky do 48 hodin, nadrozměrné zásilky do Slovenské republiky se doručují do 72 hodin.
 • Modul „Z“ (Zahraničí) – mezinárodní přeprava kusových zásilek – dodací lhůty dle jednotlivých relací. Dodací lhůty se počítají od 16:00 hodin dne, kdy byla zásilka vyzvednuta, a týkají se pouze pracovních dnů.

3 Zásilky přijímané k přepravě

3.1 Specifikace zásilek pro přepravu v rámci ČR

3.1.1. Definice zásilky v přepravním modulu „F"

Zásilky v přepravním modulu „F“ jsou dodávány do 24 hodin, při požadavku na dodání zásilky hydraulickým čelem se dodací lhůta prodlužuje do 48 hodin a jsou omezeny následujícími parametry pro

jeden kus zásilky do 50 kg (včetně)

 • Max. výška jednoho kusu 2,2 m, včetně podstavce nebo palety
 • Součet šířky a délky u jednoho kusu nesmí překročit 4,5 m
 • Max. hmotnost jednoho kusu 50 kg
 • Max. objem jednoho kusu 5,0 m3

jeden kus zásilky nad 50 kg

 • Max. výška jednoho kusu 2,2 m, včetně podstavce nebo palety
 • Součet šířky a délky u jednoho kusu nesmí překročit 3 m
 • Max. hmotnost jednoho kusu 1.500 kg
 • Max. hmotnost jednoho kusu při požadavku použití zadního čela 700 kg
 • Max. objem jednoho kusu 5,0 m3

Zásilka v přepravním modulu "F" může obsahovat max. 10 kusů, v případě paletového zboží max. 5 palet a je omezena následujícími parametry pro

celou zásilku

 •  Max. hmotnost zásilky 2.000 kg
 •  Max. objem zásilky 10 m3

3.1.2. Definice zásilky v přepravním modulu „N“

Zásilky, které nesplňují parametry uvedené v bodech 3.1.1., 3.1.3. a 3.1.4. jsou považovány za nadrozměrnou zásilku. Zásilky v tomto přepravním modulu jsou dodávány do 48 hodin a jsou omezeny následujícími parametry pro:

jeden kus zásilky

 • Max. výška jednoho kusu 2,2 m, včetně podstavce nebo palety
 • Max. délka jednoho kusu zásilky 6 m, při délce nad 3 m se vyžaduje asistence příjemce při vykládce
 • Max. hmotnost jednoho kusu zásilky 600 kg, nad 30 kg se vyžaduje asistence příjemce při vykládce
 • Zásilka v tomto přepravním modulu může obsahovat max. 3 kusy a je omezena následujícími parametry pro:

celou zásilku

 • Max. hmotnost zásilky 1.800 kg
 • Max. objem zásilky 8 m3.U nadrozměrných zásilek je povinností příkazce přizpůsobit takovouto zásilku manipulaci (úchyty, úvazy, podkladní špalky, paletky apd.) Nesplnění této povinnosti může být příčinou k odmítnutí převzetí zásilky k přepravě systémem FOFR. 

3.1.3. Definice zásilky v přepravním modulu „B“

Zásilky v přepravním modulu „B“ jsou dodávány do 24 hodin a jsou omezeny následujícími parametry pro:

jeden kus zásilky

 • Max. délka jednoho kusu zásilky 3 m
 • Max. hmotnost jednoho kusu zásilky 50 kg, nad 30 kg se vyžaduje asistence příjemce při vykládce
 • Max. objem jednoho kusu zásilky 0,25 m3

Zásilky v tomto přepravním modulu nelze přepravovat na paletách nebo půlpaletách.

3.1.4. Definice zásilky v přepravním modulu „C“

Zásilky v přepravním modulu „C“ jsou dodávány do 72 hodin a jsou omezeny následujícími parametry pro:

jeden kus zásilky

 • Max. výška jednoho kusu 2,2 m, včetně podstavce nebo palety
 • Součet šířky a délky u jednoho kusu nesmí překročit 3 m
 • Min. hmotnost jednoho kusu 50 kg
 • Max. hmotnost jednoho kusu 1.500 kg
 • Max. hmotnost jednoho kusu při požadavku použití zadního čela 700 kg
 • Max. objem jednoho kusu 5,0 m3

Zásilka v přepravním modulu „C“ může obsahovat max. 10 kusů, v případě paletového zboží max. 5 palet a je omezena následujícími parametry pro:

celou zásilku

 • Max. hmotnost zásilky 2.000 kg
 • Max. objem zásilky 10 m3

3.1.5. Definice zásilky v přepravním modulu „P“

Zásilky v přepravním modulu „P“ jsou dodávány do 24 hodin a jsou omezeny následujícími parametry pro:

jeden kus zásilky

 • Max. výška jednoho kusu 2,2 m, včetně podstavce nebo palety
 • Max. šířka jednoho kusu 0,8 m
 • Max. délka jednoho kusu 1,2 m
 • Max. objem jednoho kusu 2,1 m3

3.2 Specifikace zásilek na Slovensko

3.2.1 Definice standardní zásilky v přepravním modulu "S"

 • Max. výška jednoho kusu 2,0 m, včetně podstavce nebo palety
 • Součet šířky a délky u jednoho kusu zásilky nesmí překročit 3m.
 • U zásilky do 50 - ti kg je max. délka zásilky 3,5m
 • Max. hmotnost zásilky 2.000 kg
 • Max. hmotnost jednoho kusu zásilky 1.500 kg
 • Max. hmotnost jednoho kusu zásilky při požadavku použití zadního čela je 700 kg
 • Max. objem zásilky 10 m3
 • celkový přepočítací koeficient pro objemovou hmotnost je 1cbm = 200 kg

 Zásilky, které nesplňují parametry uvedené v definici standardní zásilky, jsou považovány za nadrozměrnou zásilku, dále omezenou následujícími parametry.

3.2.2 Definice nadrozměrné zásilky v přepravním modulu "S"

 • Max. délka jednoho kusu zásilky 6 m
 • Max. hmotnost jednoho kusu zásilky 600 kg
 • Zásilka v tomto přepravním modulu může obsahovat max. 3 kusy a je omezena následujícími parametry pro:

  celou zásilku

 • Max. hmotnost zásilky 1.800 kg
 • Max. objem zásilky 8 m3
 • Celkový přepočítací koeficient pro objemovou hmotnost je 1 cbm = 250 kg.

4 Výluky z přepravy / přeprava nebezpečných látek (ADR)

4.1 Vyloučeny z přepravy jsou níže specifikované zásilky:

 1. obsahující zboží, mající mimořádně vysokou cenu, jako jsou například drahé kovy a výrobky z nich, drahokamy, průmyslové diamanty, umělecké a starožitné předměty, sbírky, bankovky, mince, nepojištěné dokumenty mimořádné hodnoty, tvrdý alkohol, tabákové výrobky.
 2. u kterých chybí potřebné údaje o odesílateli nebo příjemci
 3. obsahující zboží, které není chráněno nebo zabaleno způsobem odpovídajícím jeho hmotnosti, tvaru a charakteru 
 4. obsahující zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, rostliny, lehce zkazitelné zboží
 5. obsahující živá zvířata
 6. obsahující lidské ostatky
 7. zbraně
 8. obsahující jiné věci, které jsou s ohledem na svůj charakter v obchodním odvětví zasílatelských služeb považovány za nevhodné k obstarání přepravy a jsou z přepravy vylučovány
 9. Z přeprav jsou vyloučeny veškeré nebezpečné věci, jejichž přeprava je podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zakázána. Dále jsou z přepravy vyloučeny látky třídy 1. (vyjma 1.4S) a látky třídy 7. 

4.2 Přeprava nebezpečných látek v režimu ADR:

 1. K přepravě lze přijmout i nebezpečné zásilky podléhající režimu ADR, a to tehdy, pokud budou dodržena všechna ustanovení vyhlášky ADR (pro přepravu nebezpečného zboží). 
 2. Při přepravě nebezpečné zásilky musí příkazce nahlásit zasílateli předem UN-číslo, oficiální pojmenování zásilky včetně technického popisu, třídu nebezpečnosti, obalovou skupinu nebezpečných věcí, u třídy 1 a 2 i klasifikační kód, konstrukční typ obalu, počet a značení kusů bezpečnostní značkou, množství nebezpečných věcí. 
 3. Pokud příkazce není schopen výše uvedené informace poskytnout, zásilka nesmí být přijata k přepravě. 

5 Předání zásilky a svoz zásilek

5.1 Možnosti předání zásilky

 1. Příkazce či odesílatel předá zásilku v místě přepravního depa zasílatele.
 2. Zasílatel vyzvedne zásilku na základě místa odeslání uvedeného v zasilatelském příkaze, přičemž se může jednat o místo sídla příkazce či sídla jeho provozovny nebo jakoukoliv jinou adresu.

Příkazce objednává svoz zásilky přímým zadáním do online elektronického objednávkového systému (NET Spedice) přes webové rozhraní, využitím zákaznického programu, e-mailem, nebo telefonicky. Objednávka příkazce je zároveň zasilatelským příkazem, pokud není zasilatelem do 24 hodin odmítnuta. Zásilka bude přijata k přepravě následující pracovní den, po dohodě, je možné převzít zásilku i dříve.

5.2 Svoz zásilek

 1. Příkazce je povinen podat zásilku k přepravě v takovém obalu, který odpovídá nárokům na přepravu systémem a charakteru přepravované věci (přepravovaného zboží). Povinností příkazce je mít zásilku označenou výstražnými značkami v reflexní barvě (neklopit, křehká, nestohovatelná apd.) Pokud nebude tato povinnost splněna, nebude brán zřetel na případné reklamace škod způsobených při přepravě z důvodu neoznačení zásilky.
 2. Příkazce je povinen písemně označit zásilku adresou příjemce, případně uvést telefonní číslo, a tyto údaje uvést na všechny kusy zásilky.  
 3. Zasílatel je povinen upozornit příkazce na to, pokud jeho údaje jsou zjevně nesprávné či neúplné, a příkazce je povinen potřebné údaje doplnit. Zasílatel může provést přepravu i bez těchto údajů, v případě, že bude co nejvíce chránit zájmy příkazce. V zasílatelském příkazu je povinen příkazce uvést hmotnost zásilky a její rozměry. Zasílatel má právo tuto hmotnost, a rozměry, respektive objem překontrolovat. Při vyúčtování ceny za obstarání přepravy je směrodatná skutečná celková hmotnost, nebo objem zásilky, kterou zjistí zasílatel a na kterou zasilatel příkazce upozornil.
 4. Při špatné deklaraci hmotnosti, nebo rozměrů, respektive objemu zásilky příkazcem v objednávce, respektive zasilatelském příkaze, není povinností zasilatele dodržet požadovaný termín dodání zásilky příjemci.
 5. K přepravě může být přijato zboží podléhající režimu ADR, a to podle podmínek výše uvedených.
 6. Zasílatel je oprávněný, po uvážení, přepravit zásilku i mimo přepravní systém.
 7. Při nakládce nebo vykládce zboží u příkazce respektive u příjemce, je omezena čekací doba na nakládku/ vykládku na max. 15 minut

6 Doručení zásilky příjemci 

 1. Místo dodání a předání zásilky je místo zadané příkazcem či odesílatelem v přepravním listu, v tomto smyslu se rozumí adresa příjemce. Ručně manipulovatelné zásilky se doručují za první dveře provozovny příjemce, nebo max. 15 m od hrany vozidla. Ostatní zásilky se doručují na rampu skladu, dle dispozic příjemce zásilky. Zásilku si tato osoba může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasílatele. 
 2. Příjemce se prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem prokazujícím totožnost, na přepravní list se píše příjmení přebírajícího, číslo OP či jiného dokladu, datum a čas doručení a převzetí se potvrzuje podpisem přebírajícího, organizace také potvrdí přepravní list razítkem.
 3. Příjemce překontroluje zásilku podle údajů uvedených v přepravním listu a vizuálně překontroluje, zda není porušený obal zásilky. Převzetí zásilky potvrdí do přepravního listu.
 4. Za kontrolu údajů týkajících se vnitřního obsahu nebo kvality obsahu zásilky, o kterém se zasílatel nemá možnost přesvědčit, není zasílatel zodpovědný. 
 5. V případě zásilky na dobírku je nutnou podmínkou pro její doručení a předání také zaplacení dobírkové částky. Tuto dobírkovou částku vybírá řidič předávající zásilku. 
 6. Úhrada dobírkové platby může proběhnout v hotovosti, nebo prostřednictvím platební karty, akceptované Zasilatelem. V případě úhrady dobírkové částky platební kartou je Zasilatel oprávněn účtovat příkazci příplatek dle platného ceníku Zasilatelských služeb, a to i v případě, že si Příkazce tuto službu výslovně neobjednal.
 7. Nelze-li zásilku doručit na první pokus, zasílatel zanechá příjemci na uvedené adrese doručení písemnou zprávu. V této zprávě uvede kontakt na sebe a informaci, že zásilka bude doručena po dohodě s příjemcem. 
 8. Pokud zásilku nelze doručit ani na druhý pokus, zasílatel se domluví s příkazcem a nabídne mu možnost uskladnění zásilky, učinění dalších pokusů o doručení, doručení jiné osobě či na jinou adresu, nebo vrácení zásilky příkazci. Úkony uvedené v bodě g) jsou zpoplatněny, cena úkonů za tyto činnosti se řídí ceníkem zasílatele.
 9. Uskladnění zásilky se provede na žádost příkazce, nejdéle po dobu 10 kalendářních dní. Během uskladnění zásilky může zasílatel uskutečnit pokusy zásilku doručit, nebo si ji v místě skladu může příjemce vyzvednout. Cena za uskladnění v rámci systému FOFR je 10,- Kč/m2/den, nebo minimálně 10,- Kč/kus/den

7Pojištění zásilky, odpovědnost za škodu, reklamace

 1. S účinností §9a) zákona č. 111/1994 Sb. je maximální náhradová povinnost stanovená článkem 23 odst. 3 Úmluvy CMR na 8,33 SDR za jeden kg hrubé hmotnosti zásilky.. Hodnota v Kč se přepočítává dle aktuálního kurzu SDR a činí přibližně 260,- Kč/kg hrubé hmotnosti zásilky.
 2. V systému FOFR zvyšujeme základní odpovědnost dopravce nad výše uvedenou zákonnou hodnotu v ceně přepravného, tedy na 500,- Kč/kg hrubé hmotnosti zásilky pro zásilky s hodnotou nižší jak 50.000,- Kč. Bude-li mít i přes zvýšený limit pojištění zásilka vyšší hodnotu, je možné ji na písemnou žádost příkazce, v rámci objednávky přepravy, připojistit dle níže uvedeného sazebníku:
  Hodnota zásilky v Kč Sazba pojištění v Kč
  do 50.000,- Kč 50,- Kč
  od 50.001,- Kč do 100.000,- Kč 150,- Kč
  od 100.001,- Kč do 300.000,- Kč 250,- Kč
  od 300.001,- Kč do 400.000,- Kč 450,- Kč
  od 400.001,- Kč do 520.000,- Kč 600,- Kč
  Nad 520.000,- Kč hodnoty zboží již zásilky nepřepravujeme
 3. Při přepravách do Slovenské republiky se v systému FOFR rovněž zvyšuje základní odpovědnost dopravce nad výše uvedenou zákonnou hodnotu v ceně přepravného, tedy na 500,- Kč/kg hrubé hmotnosti zásilky pro zásilky s hodnotou nižší jak 50.000,- Kč. Bude-li mít i přes zvýšený limit pojištění zásilka vyšší hodnotu, je možné ji na písemnou žádost příkazce, v rámci objednávky přepravy, připojistit dle níže uvedeného sazebníku:
  Hodnota zásilky v Kč Sazba za pojištění v Kč 
  do 50.000,- Kč 100,- Kč
  od 50.001,- Kč do 100.000,- Kč 300,- Kč
  Nad 100.000,- Kč hodnoty zboží již zásilky do Slovenské republiky nepřepravujeme
 4. Zásilky s použitým zbožím nelze v systému FOFR připojistit, ani není možné pro tyto zásilky, v hodnotě zásilky do 50.000,- Kč, použít zvýšení základní odpovědnosti dopravce. Zásilky s použitým zbožím jsou v ceně přepravného pojištěny výhradně dle CMR, tedy sazbou 260,- Kč/kg hrubé hmotnosti zásilky. Při uplatnění škody na použité zboží je nutné prokázat stav zásilky těsně před odesláním zboží. Prokázáním se rozumí fotodokumentace s prokazatelným datem a časem pořízení. Nebude-li při reklamaci fotodokumentace doložena, bude reklamace zamítnuta jako neoprávněná. U použitých věcí se pojištění dále nevztahuje na jakékoli vnitřní škody mechanického, nebo elektrického charakteru, jakož i běžné opotřebení.
 5. Ostatní zahraniční přepravy jsou pojištěny výhradně dle CMR
 6. Zasílatel odpovídá za skutečnou škodu na zásilce, kterou převzal k přepravě, a která vznikla při obstarávání přepravy, a to v případě, že ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. V žádném případě však neodpovídá příkazci ani třetím osobám za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s přepravou vzniknout. Dále neodpovídá za škodu zaviněnou příkazcem nebo příjemcem. Za škodu, která vznikla z důvodu nedostatečného obalu nebo povahy přepravované věci.
 7. Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze a odpovídá za škodu, která zasílateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení dle této povinnosti vyplývající ze zasílatelské smlouvy i těchto zasílatelských podmínek.
 8. Oprávněný může reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky. Oprávněným se rozumí ten, komu vznikla prokazatelně škoda. Reklamace musí uplatnit písemně u zasílatele, a to na přepravním depu kde byla zásilka předána k přepravě. Zápis o škodě musí splňovat náležitosti dle Všeobecných přepravních podmínek Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, účinných od 15.5.2014. V reklamaci musí oprávněný vymezit své požadavky a stručně je zdůvodnit. Musí připojit doklady opravňující jeho nárok a správnost požadované náhrady škody.
 9. Příjemce provede při převzetí zásilky její kontrolu. Zejména neporušenost obalu, zjevné známky poškození. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady na zásilce, je povinností příjemce resp. příkazce tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit zasilateli. Povinností příjemce je zdokumentovat škodu a provést s řidičem písemný zápis o vzniklé škodě.
 10. Převzal-li příjemce zásilku, aniž spolu s dopravcem zjistil náležitě její stav nebo ohlásil dopravci výhrady s uvedením všeobecných údajů o povaze částečné ztráty nebo poškození nejpozději při převzetí zásilky, jde-li o částečné ztráty nebo poškození zjevně znatelné, a nejpozději do 7 dnů ode dne vydání zásilky, nepočítaje v to neděle a uznané svátky, jde-li o částečné ztráty nebo poškození zjevně neznatelné, má se za to, pokud se neprokáže opak, že příjemce obdržel zásilku ve stavu uvedeném v přepravním listě. Jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné, musí být výše uvedené výhrady učiněny písemně.
 11. Byl-li stav zásilky náležitě zjištěn příjemcem a dopravcem, což osvědčuje podpis na přepravním listě bez výhrad, je proti výsledku takového zjištění přípustný důkaz jen tehdy, jde-li o ztráty nebo poškození zjevně neznatelné a poslal-li příjemce písemné výhrady dopravci do 7 dnů po tomto zjištění, nepočítaje v to neděle a uznané svátky. Dále je příkazce povinen vyžádat si sepsání zápisu o škodě, umožnit zasilateli, aby se mohl přesvědčit o stavu poškození, či částečné ztrátě zásilky a umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny. Zasilatel má právo zamítnout reklamaci v případě, že příkazce neposkytne dostatek důkazů o způsobené škodě na zásilce či její ztrátě.
 12. Důvodem neuznání reklamace je nepředložení nabývací faktury na poškozené zboží (bez DPH), nebo jiného neprokázání nákupní/výrobní hodnoty zboží v době podání zásilky.
 13. Reklamace vzniklé škody se týká výhradně škody na vlastním zboží. Součástí škody nejsou náklady spojené se zahraniční přepravou, clo, ušlý zisk, penále a jiné další vedlejší náklady.
 14. Za nedodržení dodací lhůty vinou zasilatele má příkazce nárok na slevu z přepravného ve výši 10% a dále pak 10% za každý další pracovní den prodlení až do celkové výše přepravného. Je-li překročena dodací lhůta a oprávněný prokáže, že vznikla škoda z tohoto důvodu, je dopravce povinen hradit škodu jen do výše přepravného.

8 Otevření a likvidace zásilky

 1. V případě, že zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit, je důvodné podezření, že obsahuje věc, která je považována za nebezpečnou; nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky podle ustanovení těchto zasílatelských podmínek, je poškozený obal a obsah vytéká či je rozbitý, pak je zasílatel oprávněný zásilku otevřít. Po zjištění stavu zásilky se musí zásilka znovu uzavřít a barevně označit páskou místně příslušného depa.
 2. Zasílatel je oprávněn zásilku likvidovat na základě předchozí dohody s příkazcem nebo v případě, že by zásilka ohrožovala zdraví osob. 
 3. Příkazce je povinen zaplatit zasilateli náklady na likvidaci a na případnou újmu, která by zasílateli v souvislosti s likvidací vznikla. 

9 Ochrana osobních údajů

RSC Logistics, logistické družstvo zpracovává osobní údaje v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy. viz. odkaz GDPR

10 Závěrečná ustanovení

 1. Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy příkazce. 
 2. Zasílatel i příkazce si předají kontakty na příslušné osoby, které je budou v rámci zasílatelských služeb zastupovat. 
 3. Veškeré přepravní činnosti v rámci zasílatelské smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, a to především Občanským zákoníkem, Všeobecnými přepravními podmínkami Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia účinnými od 15.5.2014Všeobecnými zasilatelskými podmínkami SSL ČR účinnými od 1.1.2014 a Mezinárodní úmluvou o dodacích podmínkách v mezinárodní dopravě INCOTERMS.

Tyto zasílatelské podmínky platí od 1.2.2020