Nevíte si s něčím rady?
Uživatel
Heslo

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Home > Poradenství > Jak správně zaslat ADR zásilku?

Jak správně zaslat ADR zásilku?Co všechno potřebujete k tomu, aby vaše ADR zásilka obstála při stále častějších celních kontrolách? Jak předejít případným pokutám, které jsou v ADR přepravě udělovány v řádech statisíců?

Mějte:

  1. nebezpečný náklad správně zabalený a označený bezpečnostními prvky podle stanovených pravidel
  2. v pořádku povinnou přepravní dokumentaci
  3. dobře zařazený v podlimitní nebo nadlimitní přepravě

O vše ostatní se postará naše firma.

Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace musí splňovat všechny legislativní náležitosti dle ADR úmluvy. Které to jsou?

  • Číslo UN
  • Údaje podle ADR (třída, obalová skupina a kód klasifikace, jsou-li tyto informace pro tento případ vyžadovány).
  • Oficiální pojmenování podle ADR.
  • Čistá a hrubá hmotnost.
  • Podrobnosti o balení

Podlimitní nebo nadlimitní množství

Přeprava v podlimitním množství se zvolí pro přepravu menšího množství nebezpečných látek v jedné dopravní jednotce. Kdy se může využít? Když nepřekročíte limit, který se stanovuje zvlášť pro každou nebezpečnou látku a pokud se jedná o látku balenou po kusech.

"20 000 litrů kyseliny sírové se bude přepravovat v přísnějším režimu než jeden dvěstělitrový sud."

Pokud zásilka nebo dokumentace nesplňuje požadované podmínky, řidič ji bohužel nemůže převzít. Důvodem jsou velké finanční postihy v případě zjištění nedostatků. Jakmile budou závady odstraněny, zásilku vyzvedneme a doručíme na místo určení.

Pojištění zásilky ADR

Zásilku si můžete pojistit. Záleží na vašem rozhodnutí. Pojištění ADR zásilky je stejné jako u jiných zásilek. Vychází z udané hodnoty přepravovaného nákladu.

Přeprava ADR? Speciální vybavení, označení i školení

Přepravu v režimu ADR zajišťujeme speciálně upravenými a označenými auty. Všechna vozidla jsou vybavena hasicími přístroji a havarijními pokyny, které řidičům poskytnou detailní návod k tomu, jak co nejrychleji minimalizovat škodlivý dopad na životním prostředí.

K povinné výbavě při nadlimitní přepravě patří navíc bezpečnostní vak. V něm jsou uloženy nejdůležitější nástroje a pomůcky pro odstraňování následků případné havárie.

Předáváte zásilku oprávněné osobě a do odpovídajícího vozidla?

Naši řidiči se vám prokážou platným oprávněním k přepravě ADR a ukáží vybavení auta odpovídající předpisům. Pokud by při kontrole bylo zjištěno pochybení, hrozí udělení vysoké pokuty nejen naší přepravní společnosti, ale také firmě, která náklad vypravila.